Thujopsis dolabrata 'Altissima'

Thujopsis dolobrata Altissima
Photo by Clement Anthoine

Comments