Pinus strobus 'Cockerton No. 5' / Eastern White Pine

Comments