Pinus strobus 'Cockerton No. 4' / Eastern White Pine

Comments