Pinus strobus 'Cockerton No. 3' / Eastern White Pine

Comments