Pinus strobus 'Cockerton No. 2' / Eastern White Pine

Comments