Chamaecyparis pisifera 'Mikko' / Snow Sawara False Cypress

See Chamaecyparis pisifera 'Snow'. Superfluous name for 'Snow'.

Comments